Zapytaj kominiarza...

Opinia kominiarska


Wystawiamy Opinie Kominiarskie dla urządzeń grzewczo - kominowych (gazowe, olejowe, węglowe, kominki i wentylacyjne).

Opinia kominiarska określa możliwość przyłączenia do nowych przewodów kominowych lub przełączenia istniejących urządzeń grzewczych ( wentylacyjnych ). Swoim zakresem obejmuje:
  • sprawdzenie drożności przewodów kominowych w opiniowanym pionie kominowym
  • sprawdzenie przekrojów i tzw. przepustowości przewodów
  • sprawdzenie ilości i rodzaju urządzeń podłączonych do przewodów kominowych w opiniowanym pionie
  • wyznaczenie wolnych przewodów kominowych nadających się do wykorzystania dla podłączenia urządzeń
  • wykonanie szkicu sytuacyjnego opiniowanych pomieszczeń wraz z umiejscowieniem i opisem przewodów kominowych