Zapytaj kominiarza...

Oferujemy:

 • roczne przeglądy kominiarskie - kompleksowo
 • czyszczenie i udrażnianie przewodów kominowych
 • doradztwo techniczne i montaż systemów kominowych
 • opiniowanie przewodów kominowych dla potrzeb gazownictwa i architektury
 • opiniowanie przewodów kominowych po zakończeniu budowy
 • montaż i konserwacja nasad kominowych
 • uszczelnianie przewodów kominowych wkładkami "Alufol"
 • konserwacja - badanie sprawności wentylacji mechanicznej
 • kontrola szczelności instalacji gazowych wewnętrznych
 • drobne remonty przewodów kominowych
 • kompleksowy serwis w przypadku awarii
 • montaż nasad wiatrochronnych
 • dokonywanie pomiarów zawartości tlenku węgla w pomieszczeniach
 • zabezpieczenie przewodów kominowych przed ptakami
 • wykonanie pomiarów siły ciągu przewodów kominowych za pomocą anemometru
 • uszczelnianie przewodów układami nierdzewnymi kwasoodpornymi dla pieców gazowych i olejowych